Mijn praktijk – natuurgeneeskundig therapeut voor iedereen uit Zutphen, Apeldoorn, Deventer en Brummen

Mijn praktijk

Je mag worden wie je bedoeld bent te zijn

350 Wie ben ik - tekst

Wie ben ik?

Ik wil mij graag voorstellen. Mijn naam is Tineke van den Oord. Ik ben (paramedisch) natuurgeneeskundig vaktherapeut en al vele jaren gefascineerd door de mogelijkheden die het werken met energie geeft op het gebied van genezing, persoonlijke groei en ontspanning.
Wat aanvankelijk begon als een persoonlijke ontwikkelingsweg om zelf te helen en mijn bewustzijn te ontwikkelen, groeide steeds meer organisch uit tot perspectieven om anderen te helpen op hun ontwikkelingsweg om steeds meer te worden wie ze bedoeld zijn te zijn.
Een extra dimensie en motivatie hierbij vormt mijn achtergrond als “wounded healer”.

Ik voel me dankbaar voor het vertrouwen wat mensen mij schenken en dat ik een stukje mag meelopen op hun ontwikkelingsweg.

Wat doe ik?

Als natuurgeneeskundig therapeut geef ik natuurgeneeskundige behandelingen die vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek en behandeling van de reguliere gezondheidszorg.
Mijn behandelingen omvatten vaak een combinatie van Reiki, massages, aura- en chakra-healing, mediumconsulten, gesprekken en adviezen.

Ik behandel alleen volwassenen (boven 18 jaar) tenzij er een nadrukkelijke wens om onvolwassenen (onder 18 jaar) te behandelen. In dat geval ben ik verplicht om een toestemmingsformulier door beide gezag dragende ouders te laten ondertekenen.

Mijn praktijk

Mijn praktijk, die gevestigd is aan Weerdslag 123 in Zutphen, is goed toegankelijk voor minder validen (gelijkvloers) en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Buslijn 81 stopt op de Harenbergseweg aan het begin van de Weerdslag.
Er is geen wachtruimte daarom vraag ik om op de afgesproken tijd te komen.

Je kunt de auto of fiets op de oprit van mijn praktijk zetten.
Deze oprit wordt speciaal voor klanten vrij gehouden.

Verder is het gebruik van een navigatiesysteem (google-maps) aan te raden om Weerdslag 123 te bereiken omdat de nummering in de wijk wat lastig is te volgen.  

350 opleiding 3
9 opleiding 4

Opleiding

In 2003 kwam Reiki op mijn levenspad, waar ik nog steeds dankbaar voor ben. Diverse initiaties volgden: Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3 (master), Seichem 1 en Seichem 2.
Verder heb ik diverse massageopleidingen gevolgd, o.a.  intuitieve Massage bij Positive Touch en Ayurvedische massage bij Anand Opleidingen.  Ook bij Zonnevlecht Opleidingen heb ik deelgenomen aan massagecursussen (Manuele Lymfe Drainage (MLD) & Hoog Sensitieve Personen (HSP) massage).
Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling heb ik aan trainingen bij de Oneness University in India meegedaan en ben ik Deekshagever geworden, wat een enorme boost aan mijn bewustzijnsgroei gaf.

Ik heb mijn therapeutische opleiding gevolgd tot AuraTouch Energetisch Healer bij het Nederlof centrum waar ik veel over aura en chakrahealing alsmede sjamanistisch reizen heb geleerd.
Een aanvullende cursus medische basiskennis stelde mij in staat om mij aan te sluiten bij de BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument) als gecertificeerd natuurgeneeskundig therapeut en zag in voorjaar 2013 de praktijk Heelhuis Artibo het levenslicht.
Sinds oktober 2023 ben ik overgestapt naar een andere beroepsorganisatie: het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT; www.catvergoedbaar.nl).

Na een upgrade van Medische Basiskennis bij Con Amore (HBO) in 2015 merkte ik in het contact met mijn cliënten dat het noodzakelijk was om een opleiding tot medium te volgen.
Bij de Spirituele en intuitieve Academie heb ik in 2016 de opleiding tot Medium & Trance Healing Therapeut (HBO) gevolgd.
Om de Psychosociale kant meer uit te diepen heb ik dit aangevuld met Paramedisch en Psychosociaal mediumschap (2017).
In 2019 voelde ik de noodzaak om de mediamieke Psychologie meer te verbinden met de reguliere Psychologie en volg ik de opleiding Psychosociale Basiskennis (HBO) bij Con Amore.

En last but not least; ik leer ontzettend veel van mijn cliënten. Zij zijn mijn ware leermeesters!

 

350 werkwijze 1 Intake
img dag sahara bijgesneden (1)

Werkwijze

Als je in een veranderingsproces zit of net achter de rug hebt, dan kunnen mijn behandelingen je helpen om te stabiliseren; om alles weer een plek te geven. Soms mag oude ballast weggehaald worden en kunnen nieuwe inzichten helpen om oude patronen op te lossen.
Ik kan dit proces versnellen, maar echte heel-wording komt van binnenuit. Met mijn behandelingen hoop ik dat je écht thuiskomt bij jezelf. Als natuurgeneeskundig therapeut verbind ik verschillende werkvormen tot één integrale holistische behandeling.

INTAKE
Ik start iedere behandeling met een intake. Hierin leg ik algemene persoonlijke gegevens vast, medisch relevante zaken (bv bloeddruk, operaties, allergien), ondertekenen we samen de  Behandel Overeenkomst die u tevoren hebt gelezen en ingevuld (download), bespreken wij je klachten, je wensen en je verwachtingen. Ook de huidige omstandigheden en “life-events” uit het verleden zijn van belang.

Belangrijk is dat je je bij mij op je gemak voelt en dat er een vertrouwensband ontstaat.
Tijdens de intake bekijken wij hoe het energiesysteem uit balans is geraakt en wordt op basis daarvan in samenspraak een behandelplan gemaakt.

BEHANDELPLAN
In overleg maken we samen een behandelplan, in ieder geval voor de eerst komende behandeling, waarin ik een voorstel doe welke werkvormen ik in wil zetten en waarom.
Uiteraard kan dit behandelplan worden bijgesteld in de vervolgbehandelingen.

DE BEHANDELING
De behandeling bestaat uit een combinatie van werkvormen die op jou zijn afgestemd.
Tijdens de behandeling word je aandacht naar binnen gericht en word je gevoelig voor wat er op fysiek en energetisch niveau gebeurd.

Gedurende de behandeling kom je steeds meer in de ontspanning en wordt je zelfhelend vermogen gestimuleerd. Je wordt  uitgenodigd om spanningen los te laten en te voelen wat er is. Een moment waarin gedachten tot stilstand komen en je mag zijn wie je werkelijk bent. Met mijn behandelingen wil ik ook zorgzame aandacht geven. Aandacht die je raakt!

Belangrijk om jezelf te kunnen helen is soms dat gebeurtenissen uit het verleden een plaats mogen krijgen en dat er tegelijkertijd ruimte ontstaat voor het nieuwe.
Tijdens de behandeling maak ik aantekeningen van mijn bevindingen.

NAGESPREK
In het nagesprek bespreken we jouw ervaringen en mijn bevindingen en bekijken we wat er nog meer nodig is. Eventueel wordt het behandelplan bijgesteld. Soms krijg je oefeningen mee voor thuis.

CLIËNTENDOSSIER
Ik ben verplicht om een cliëntendossier aan te leggen en 20 jaar te bewaren (zie privacyverklaring).
Na afloop van iedere behandeling maak ik een kort verslag en voeg dit toe aan het cliëntendossier om de effecten van de vorige behandeling te kunnen bespreken en de vervolgbehandeling hierop te kunnen afstemmen.
Ook wordt in het cliëntendossier de behandelovereenkomst en het behandelplan opgenomen. Het cliëntendossier valt onder mijn medisch beroepsgeheim en wordt nooit aan anderen verstrekt.  

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Behandelovereenkomst

Een behandelovereenkomst geeft duidelijkheid over wat jij en ik van elkaar mogen verwachten, en meer formeel gezegd welke rechten en plichten jij en ik naar elkaar toe hebben.

Een onderdeel van de behandelovereenkomst is dat ik een collega-therapeut heb benaderd die - in geval dat ik voor langere tijd ziek wordt - mij wil waarnemen en de behandelingen met jou wil voortzetten (waarnemer). Uiteraard ben je geheel vrij om in dat geval hier wel of niet voor te kiezen.

(De naam van deze collega-therapeut is op de behandelovereenkomst nog niet ingevuld. De reden is dat ik haar niet wil vastleggen voor een toekomstige situatie en pas haar naam doorgeef als zij op dat moment nog steeds bereid is om mij waar te nemen).     

Mocht deze situatie zich voordoen dan licht ik dit nader toe en vertel ik wie de betreffende collega-therapeut is. Deze collega-therapeut voldoet uiteraard aan dezelfde kwaliteitseisen die je van mij mag verwachten, is ook aangesloten bij een beroepsorganisatie (BATC), is gehouden aan dezelfde regelingen op het gebied van bescherming medische- en persoonsgegevens en haar behandelingen worden op dezelfde wijze vergoed zoals je bij mij bent gewend.
Mocht deze situatie zich voordoen - en als jij de behandeling bij de collega-therapeut wilt voortzetten - dan benader ik haar zodat zij weet dat jij mogelijk contact met haar opneemt.     

De behandelovereenkomst kunt je downloaden via onderstaande knop.

Je kunt deze overeenkomst alvast op je gemak doornemen en invullen voordat je voor de 1e keer bij mij komt.

350 Logo - tekst

Logo

Mijn logo wil ik graag kort toelichten juist omdat hierin de essentie van mijn werk is te zien.

De vorm van een huis. In dit huis mag ik jou helpen in jouw proces van heel-worden (heelhuis).

De Caduceus (het gekleurde figuurtje in het midden) symboliseert het Geheel, vrede en bescherming. Ik hoop dat je tijdens de behandeling vrede en bescherming ervaart om te helen.

De slangen, die de mannelijke energie (Ida) en de vrouwelijke energie (Pingala) symboliseren, kruisen elkaar in ieder chakra en komen samen in het één na bovenste chakra: het 3e oog.
De slang staat symbool voor genezing en transformatie; het dier werpt bij vervellen het oude vel af en komt als nieuw, als herboren tevoorschijn. Ik hoop dat er tijdens de behandelingen een transformatieproces wordt ingezet waarbij de ziel, je ware zelf, steeds meer tevoorschijn komt en het oude - de gedragspatronen, het masker - afgeworpen wordt.

De slang is ook symbool voor de dood vanwege zijn gif: bij een mens die transformeert passen oude patronen, het masker, huidige omstandigheden en sommige relaties niet meer. Er zal een nieuw evenwicht moeten worden gevonden: het oude sterft af.

In de Caduceus staan de chakra’s (de energiecentra) afgebeeld. Dit symboliseert dat de weg naar bewustwording en heelheid via de chakra’ s kan verlopen.
Ieder chakra kent haar eigen levensthema’ s en beschadigingen. Dit zijn trauma’ s opgedaan in dit leven of in vorige levens. De heling- en bewustwordingsweg loopt via het  helen van  de chakra’ s. Als deze weg volledig is doorlopen en alle chakra’s geheeld zijn en boven elkaar staan, kan de Kundalini energie opstijgen.

In dit ontwakingsproces van volledige bewustwording wordt het kroonchakra bereikt en wordt de verbinding met de Ziel/ het Hoger Zelf/ het Goddelijke, steeds meer gerealiseerd. Na Ontwaken volgt verdere Bevrijding… en op den duur  Verlichting. De ware bevrijding, het Goddelijk Potentieel wordt steeds meer gerealiseerd, wat gesymboliseerd wordt door de vleugels bovenin.

Beroepsorganisatie CAT

Ik ben sinds oktober 2023 aangesloten bij de CAT: het Collectief Alternatieve Therapeuten; www.catvergoedbaar.nl een overkoepelende beroepsorganisatie waarbij een groot aantal natuurgeneeskundig therapeuten zijn aangesloten.
(Daarvoor was ik aangesloten bij de BATC: Belangen Associatie Therapeut en Consument). 

Hierdoor zijn een aantal kwaliteitseisen gewaarborgd;

  • Hanteren van meervoudige werkvormen voor een holistische behandeling;
  • HBO medische basiskennis;
  • Kwaliteitsbewaking dmv visitaties van de praktijk;
  • Intervisie;
  • Verplichte bijscholing van 30 uur per jaar;
  • Beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering.

De CAT onderhandelt met de ziektekostenverzekeraars, zodat mijn behandelingen door de meeste zorgverzekeraars worden vergoed, als je een aanvullende verzekering hebt voor alternatieve geneeswijzen.

Klachtenregeling

Ik doe mijn uiterste best dat je tevreden bent over mijn behandelingen en over de manier waarop ik met jouw vertrouwelijke informatie om ga. Mocht je ondanks dat toch ontevreden zijn, dan is het goed om te weten hoe ik om ga met een geschil of een klacht.

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie:  www.gatgeschillen.nl.

Mocht je ontevreden zijn over de wijze waarop ik met jouw vertrouwelijke informatie omga, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) . Zie hierover de privacy verklaring van Heelhuis Artibo.

350 AVG privacy verklaring

Privacy verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Heelhuis Artibo in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

In deze verklaring omschrijf ik hoe er met jouw persoonlijke gegevens, die bij mij bekend zijn, wordt omgegaan. De privacy verklaring is te vinden op mijn website en is duidelijk zichtbaar in de ontvangstruimte van mijn praktijk. Ik informeer je over de inhoud tijdens de intake.

Mijn website gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren.
Bij de contactpagina wordt gevraagd akkoord te gaan met de volledige inhoud van de privacyverklaring inclusief het gebruik van deze cookies. 

Heb je vragen over deze privacy verklaring neem dan gerust contact met mij op.

corona

Hygiëne protocol Heelhuis Artibo 

Sinds maart 2020 werden wij geconfronteerd met een nieuw virus (COVID-19). In die tijd zijn stringente maatregelen getroffen om de risico' s van besmetting tot een minimum te beperken.
Al geruime tijd zijn specifieke corona-maatregelen niet meer van toepassing, terwijl het corona-virus nog steeds aanwezig is. Daarom handhaaf ik een aantal algemene hygiëne-maatregelen.  

Lees meer