Tarieven – natuurgeneeskundige thearpie voor iedereen uit Zutphen, Apeldoorn, Deventer en Brummen

Tarieven

Ook geld is een vorm van energie-uitwisseling.

Tarief en vergoedingen

Een natuurgeneeskundige behandeling wordt individueel door mij gegeven en is therapeutisch van aard. Een natuurgeneeskundige behandeling van een uur kost €69,50. Houd er rekening mee dat je iets meer tijd nodig hebt omdat we beginnen met een intake met een kopje thee en er ruimte is om na de behandeling rustig bij te komen en kort na te praten. Voor intake reken ik geen kosten.

Als je een aanvullende verzekering hebt voor alternatieve geneeswijzen, dan vergoeden de meeste zorgverzekeraars de behandelingen van natuurgeneeskundig therapeuten die, zoals ik, zijn aangesloten bij de CAT. Behandelingen - met bijbehorende prestatiecodes - die hiervoor in aanmerking komen zijn: natuurgeneeskundige therapie (24005), energetische therapie (24012), regressie therapie (24512) en overige psychosociale therapie (25505). Mijn behandelingen vallen allen onder één tot meerdere van deze prestatiecodes.

Neem voor de zekerheid contact over vergoedingen op met je zorgverzekeraar en bekijk de omschrijving en behandelcode die ik vermeld op de factuur. (Zorgverzekeraars zijn hier kritisch op). Je kunt voor informatie over vergoedingen ook kijken op www.catvergoedbaar.nl.

Je krijgt voor mijn behandelingen als natuurgeneeskundig therapeut een gespecificeerde factuur. Deze kun je indienen bij je zorgverzekeraar als je voldoet aan de voorwaarden.

Op de factuur staat o.a. vermeld de behandelvorm incl. prestatiecode, duur en tarief van de behandeling. Ook staan er noodzakelijke codes die de zorgverzekeraar van mij wil weten (AGB-zorgverlenerscode, AGB-praktijkcode en mijn CAT-therapeutennummer). Ook staat op de factuur informatie over de klachtregeling die van toepassing is.

Onderaan mijn website vind je verwijzingen naar de algemene voorwaarden waaronder ik werk, de privacyverklaring die ik hanteer, een voorbeeld van de behandelovereenkomst die ik vraag te ondertekenen en een verwijzing naar het klachtenreglement. (Onder Mijn praktijk staat meer informatie over de klachtenregeling die voor mij van toepassing is).